Τιμούμε σήμερα τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας, αναπόσπαστο τμήμα των οποίων αποτελεί και η τιμημένη εφεδρεία. Η Παναγία μας ας σκεπάζει και ευλογεί την Πατρίδα μας, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους Εφέδρους Αξκους.