Ταυτόχρονα με την εκλογική διαδικασία ο Σύνδεσμος μας οργάνωσε σήμερα εθελοντική αιμοδοσία για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Συνδέσμου.