Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου μία ακόμη διά τηλεδιάσκεψης επιμορφωτική – εκπαιδευτική συνάντηση των μελών του Συνδέσμου μας

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου μία ακόμη διά τηλεδιάσκεψης επιμορφωτική – εκπαιδευτική συνάντηση των μελών του Συνδέσμου μας. Εισηγητής ήταν ο Υπγος εα Ιωάννης Γκουτζουρέλας. Η συνεργασία μας με τον Στρατηγό έχει βαθιές ρίζες, ήδη από την εποχή που ασκούσε την διοίκηση του 10ου Συντάγματος, κατά την οποία είχαμε μοναδική και πλούσια συνεργασία. Τον ευχαριστούμε θερμά.