Ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Σερρών οφείλουμε να εκφράσουμε τις ευγνώμονες ευχαριστίες μας στα μέλη του Συνδέσμου μας

Ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Σερρών οφείλουμε να εκφράσουμε τις ευγνώμονες ευχαριστίες μας στα μέλη του Συνδέσμου μας που συμμετείχαν μαζικά στην εκλογική διαδικασία αλλά και την εθελοντική αιμοδοσία που οργανώσαμε ταυτόχρονα. Εκλαμβάνουμε την συμμετοχή αυτή ως έμπρακτη στήριξη των προσπαθειών μας που έχουν επιφέρει την αναγνώριση σε πανελλήνιο επίπεδο του Συνδέσμου μας ως πρωτοπόρου και ενός εκ των πλέον δυναμικών και σημαντικών ΣΕΑΝ. Από σήμερα όλοι οι Έφεδροι Αξιωματικοί των Σερρών, ενωμένοι πορευόμαστε για την επίτευξη νέων υψηλότερων στόχων.

Σέρρες 11 Μαρτίου 2018
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Β. Ν. Κατιρτζογλου