Ορισμένες από τις δραστηριότητες του ΣΕΑΝ Σερρών κατά το έτος 2017

Ορισμένες από τις δραστηριότητες του ΣΕΑΝ Σερρών κατά το έτος 2017