Ο ΣΕΑΝ Σερρών οργανώνει εκδρομή στην Βόρειο Ήπειρο και στο ηρωικό Ύψωμα 731

Ο ΣΕΑΝ Σερρών οργανώνει εκδρομή στην Βόρειο Ήπειρο και στο ηρωικό Ύψωμα 731.