Καλά Χριστούγεννα

Καλά Χριστούγεννα σε όλους τους Έφεδρους Αξιωματικούς.
Καλά Χριστούγεννα σε όλους.