Ίδρυση – Σκοπός

Οργάνωση

Οι Σύνδεσμοι Εφέδρων Αξιωματικών Νομού (Σ.Ε.Α.Ν.) ιδρύθηκαν και λειτουργούν βάσει του ν.1301/82, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3648/08 και βάσει Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή των ανωτέρω νόμων.

Έδρα του Σ.Ε.Α.Ν. είναι η πρωτεύουσα του Νομού.

Οι Σ.Ε.Α.Ν. ανήκουν στην εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Μέλη των Σ.Ε.Α.Ν. είναι οι Έφεδροι σε εφεδρεία Αξιωματικοί και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που ελεύθερα και με δική τους προαίρεση επιθυμούν να γίνουν μέλη τους και εγγράφονται στον οικείο Σύνδεσμο του νομού που κατοικούν, μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις των Ε.Δ. και την εγγραφή τους στα στελέχη της εφεδρείας.

Στους Σ.Ε.Α.Ν. μπορούν να γίνουν κανονικά μέλη και οι Έφεδροι Ανθυπασπιστές.

Η ιδιότητα του μέλους διατηρείται και μετά την κατάληψη του ενδιαφερομένου από το προβλεπόμενο για το βαθμό του όριο ηλικίας, σύμφωνα με το νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών των Μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών.

Ειδικότερα σε σχέση με τον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Σερρών έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει συσταθεί στις Σέρρες το έτος 1924, λειτουργώντας προφανώς με άλλη νομική υπόσταση. Παραθέτουμε δημοσίευμα της εφημερίδας Μακεδονία της 15/7/1926 το οποίο αναφέρεται στην «προ πολλού καιρού λειτουργούσα ενταύθα Ένωσις των Εφέδρων Αξιωματικών του Νομού Σερρών καθώς και το κείμενο της ιδρυτικής πράξης της Ενώσεως Εφέδρων Αξιωματικών Σερρών».

 

Σκοποί του Συνδέσμου

  • Η ενημέρωση των Εφέδρων σε Εφεδρεία Αξιωματικών που απολύονται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) επί των τεχνολογικών εξελίξεων που οφείλονται στην εισαγωγή νέων οπλικών συστημάτων και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και ηγεσίας.
  • Η βελτίωση της ετοιμότητας των εφεδρικών δυνάμεων της Χώρας για την καλύτερη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς επίσης και προβλημάτων που ανακύπτουν σε περίπτωση επιστράτευσης και πολεμικής κινητοποίησης.
  • Η ανάπτυξη δραστηριότητας για την προώθηση του εθελοντισμού.
  • Η ανάπτυξη ευρείας πολιτιστικής δραστηριότητας για την προώθηση του εφεδρικού πνεύματος.
  • Η καλλιέργεια της ψυχικής ενότητας μεταξύ των εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων Εφέδρων Αξιωματικών και η επιδίωξη της ηθικής και πνευματικής εξύψωσής τους και η διατήρηση της επαφής τους με τις Ένοπλες Δυνάμεις.