Επέτειος απελευθέρωσης των Σερρών σήμερα και η διμοιρία παρελάσεων του συνδέσμου εφέδρων αξιωματικών Σερρών παρήλασε

Επέτειος απελευθέρωσης των Σερρών σήμερα και η διμοιρία παρελάσεων του συνδέσμου εφέδρων αξιωματικών Σερρών παρήλασε ξεσηκώνοντας τον ενθουσιασμό των συμπολιτών μας της ηρωικής πόλης της Μακεδονίας.