Προχωρούμε στην επόμενη δράση μας, σε συνεργασία με τον Δήμο Σερρών.