ΕΙΣ ΟΙΟΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ

ΑΘΑΝΑΤΟΙ
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.