“Εφόδια Έφεδρου Αξιωματικού Προσωπικό σακίδιο ετοιμότητας ασκήσεων – επιστράτευσης”

Ο ΣΕΑΝ Σερρών δέχθηκε την ιδιαίτερα τιμητική πρόταση του Γ΄ Σώματος Στρατού να παρουσιάσει την προσεχή Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΛΑΦ Θεσσαλονίκης την πρωτότυπη εργασία του μέλους του Συνδέσμου μας Εφ. Ανθλγου κ. Ι. Ευστρατιάδη “Εφόδια Έφεδρου Αξιωματικού Προσωπικό σακίδιο ετοιμότητας ασκήσεων – επιστράτευσης”. Η εργασία αυτή απέσπασε ιδιαιτέρως επαινετικά σχόλια και από το ΓΕΣ όπου αναμένεται να παρουσιαστεί προσεχώς.