Διμοιρία Παρελάσεων ΣΕΑΝ Σερρών

Διμοιρία Παρελάσεων ΣΕΑΝ Σερρών με την άριστη διέλευση της τιμά και πάλι την Εθνική μας Επέτειο. Χρόνια Πολλά Ελλάδα.