Δικαιολογητικά Εγγραφής

Μέλη του ΣΕΑΝ Σερρών μπορούν να γίνουν Έφεδροι Αξιωματικοί προσκομίζοντας πρόσφατο Πιστοποιητικό τύπου Α.

Το Πιστοποιητικό Τύπου Α μπορείτε να το προμηθευτείτε από οποιοδήποτε ΚΕΠ

Για την έκδοση Ταυτότητας Εφέδρου Αξιωματικού εκτός από την συμπλήρωση της Αίτησης που επισυνάπτεται απαιτούνται και τέσσερις φωτογραφίες έγχρωμες με πολιτική περιβολή διαστάσεων 2,5 Χ 2,5 cm.