Επικοινωνία

Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Σερρών (ΣΕΑΝΣ)

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Έτος Ιδρύσεως 1926
Κ. Καραμανλή 1 (πρώην Μεραρχίας) – Στοά Δημαρχείου
Τ.Κ. 62122 Σέρρες – Σ.Τ.Γ. 916
Τηλ. / Fax: 23210.22057
Email: seanserron@gmail.com
Website: seanserron.gr