αίτηση για έκδοση ειδικού δελτίου εφέδρου σε εφεδρεία αξιωματικού

αίτηση για έκδοση ειδικού δελτίου εφέδρου σε εφεδρεία αξιωματικού

αίτηση για έκδοση ειδικού δελτίου εφέδρου σε εφεδρεία αξιωματικού