Ο ΣΕΑΝ Σερρών αποτελεί ενεργό κύτταρο του ΤΕΘ Σιδηροκάστρου. Ήμασταν λοιπόν παρόντες στην τελετή αλλαγής Διοικήσεως και επιδωσαμε στον απελθοντα διοικητή αναμνηστική πλακέτα. Στον νέο Διοικητή ευχόμαστε καλή δύναμη και επιτυχία στα καθήκοντά του.