ΔΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 11ης Μαρτίου 2018 απαρτίζεται από:

Βασίλειος Κατιρτζόγλου, Δικηγόρος, Εφ. Ανθλγος ΠΖ – Πρόεδρος
Δημήτριος Κάντζας, Επιχειρηματίας, Εφ. Υπλγος ΠΖ – Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Τόμκος, Εφ. Λγος ΠΖ – Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Τραπεζικός Υπάλ., Εφ. Ανθλχος – Ταμίας
Αντώνιος Μπιζεργιανίδης, Δ/ντης καταστήματος Σιδηροκάστρου Εθνικής Τράπεζας, Εφ. Λγος ΠΖ – Έφορος
Χριστόδουλος Καραπαναγιωτίδης, Δασάρχης Σιδηροκάστρου, Εφ. Λγος ΥΠ – Β΄ Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Παπαεμμανουήλ, Εκπαιδευτικός, Εφ. Λγος ΠΒ – Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Δομουχτσής, Δντης 2ου ΕΠΑΛ Σερρών, Εφ. Λγος ΔΒ – Έφορος Εκπαιδευτικών Δράσεων
Ιωάννης Γεωργιάδης, Πολιτικός Μηχανικός, Εφ. Υπλγος ΜΧ – Έφορος Κτηρίου και Γραφείων